1: Trime podcast #01 - Nejvíce deficitní mikronutrienty v naší společnosti

před 3 lety

48 min

1: Trime podcast #01 - Nejvíce deficitní mikronutrienty v naší společnostiPopis epizody

Jaké jsou nejvíce deficitní nutrienty v naší výživě? Proč tomu tak je? Kdy zbystřit a sáhnout po doplňcích stravy? Rozhovor s Jakubem Přibylem. Web: https://trime.cz/ Sledujte nás: Instagram: https://www.instagram.com/cztrime/​ Facebook: https://www.facebook.com/trime.cz​ 🔥 Odebírejte náš YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCFod6lmnGVNto3kYax2T2zQ Poslechem tohoto podcastu berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace a názory, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a v žádném případě nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům, a to i přes to, že někteří účinkující osoby mohou být specialisty na dané téma. Informace poskytnuté v jednotlivých dílech podcastu jsou aktuální ke dni vydání příslušného dílu a s postupem času se jejich pravdivost a aktuálnost může měnit. To, jak naložíte s informacemi sdělovanými v tomto podcastu, zcela záleží na Vašem osobním úsudku a vůli; sdělované informace mají pouze motivovat posluchače k tomu, aby se řídili vlastním rozhodnutím v oblasti zdraví, zdravotní péče a stravování, které by mělo být učiněno ve spolupráci s odborným poskytovatelem zdravotních služeb. Před tím, než se rozhodnete užít jakýkoliv doplněk stravy, produkt či vyzkoušet metodu diskutovanou v tomto podcastu, nebo pokud máte zdravotní obtíže nebo dotazy týkající se Vašeho zdravotního stavu, kontaktujte svého poskytovatele zdravotních služeb či svůj zdravotní stav zkonzultujte s jiným odborníkem a vždy pozorně čtěte příbalovou informaci. Berete na vědomí, že poskytované informace nejsou informacemi oficiálně zveřejněnými Evropským úřadem pro bezpečnost potravin ani jiným obdobným orgánem. Neneseme žádnou odpovědnost za případnou újmu, která Vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi. Souhlasíte s tím a zavazujete se, že proti nám nebudete vznášet žádné nároky související s újmou, která Vám případně vznikla špatným naložením s touto informací. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, prosíme přestaňte náš podcast neprodleně poslouchat a odebírat. Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte se na nás obrátit.

Hodnocení epizody

Další epizody