O čem se mlčí – Ivo Mrázek

před 2 lety

8 min

O čem se mlčí – Ivo MrázekPopis epizody

Stanislav Novotný se ptá Ivo Mrázka jaké veřejnoprávní služby dostáváme za 9 miliard korun koncesionářských poplatků ročněStanislav Novotný (předseda Asociace nezávislých médií)Dobrý den, Vážení diváci! Vítám Vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Naše země se řítí do chudoby a poddanství. Ztráta suverenity, astronomické zadlužení státu, tunel na tunel, hrozba zhoršující se dostupnosti potravinových a energetických zdrojů jsou jen základní signály ohlašující neblahou národní budoucnost. To však nebrání tomu, aby celých 24 hodin denně běžel nekonečný televizní seriál na všech stanicích, a to na téma Pravda a láska zvítězí. Přitom však paradoxně v hlavních rolích vystupuje lež a nenávist. Lídrem této mýdlové opery je naše česká veřejnoprávní televize. Podobně je tomu i na vlnách rozhlasových, kde v čele trůní veřejnoprávní rozhlas. O klíčové úloze médií, tak výrazně potvrzené zkušenostmi z nynější, strachem prolezlé covidové doby, snad už nikdo nepochybuje. Dnešním hostem je Ivo Mrázek, předseda Asociace koncesionářů rozhlasu a televize, známé též pod zkratkou AKORT. Ivo, co je AKORT, jaké má cíle a poslání?Ivo Mrázek (předseda Asociace plátců veřejnoprávního vysílání)Většina našich občanů si už oddechla, že jsme přežili divokou privatizaci a tunelování jako nějakou nezbytnou daň za naši nově nabytou svobodu. Zřejmě ani nechce vidět ani slyšet, že doslova v přímém přenosu sami financují tunelování vlastních firem, ve kterých jsou jejich akcionáři, ze zákona. Mluvím o médiích veřejné služby, tedy o České televizi a rozhlasu. I proto vzniklo naše sdružení Asociace koncesionářů AKORT, které by rádo pomohlo s osvětou, vzděláváním a zároveň by chtělo upozorňovat na věci, které jsou špatně. Kromě upozorňování přicházet s návrhy řešení, které bychom se potom měli snažit společnými silami prosadit do fungování těchto institucí a tím jim pomáhat.Stanislav Novotný (předseda Asociace nezávislých médií)Jak chcete cílů dosáhnout, v tom bezbřehém oportunismu, poplatnosti, zkorumpovanosti?Ivo Mrázek (předseda Asociace plátců veřejnoprávního vysílání)Prvním nutným krokem je opravdu buditelská činnost. Nejsme představitelem bourání ani dalších změn, dokud není jasný plán obnovy, tedy plán B. Málokdo je ještě ochoten si spočítat, že oběmi těmito veřejnoprávními institucemi proteče ročně řádově devět miliard korun. Z toho Kavčími horami zhruba sedm. To je více, než je rozpočet některých ministerstev, a je to i více, než mají k dispozici obě největší komerční televize. Z toho pět miliard zaplatí dobrovolně naše domácnosti. A co za to dostanou? Když kontrolu vykonává bezzubý orgán, který je finančně závislý na organizaci, kterou má kontrolovat, a zároveň o složení této rady rozhoduje sněmovna, která je na tomto médiu závislá politicky. Pokud zatím nikoho s plnou peněženkou netrápí vydat 135, respektive 45 Kč měsíčně, pak je naše práce ještě složitá. Nicméně ekonomické a společenské prognózy, jak jste zmínil, nevěstí nic příjemného a jsem přesvědčen, že prozření nad realitou běžného života se blíží. Ty největší čachry a tunely se samozřejmě nejlépe dělají tam, kde se na velkou hromadu sypou malé částky. Ale bohatství našich veřejnoprávních médií a tím lákadlo k nejrůznějším fintám odklánění peněz je někde jinde. Nejde jenom o výnosy z koncesionářských poplatků, jak by se mohlo zdát na začátku, nebo fondů, které se kdysi vytvořily pro horší časy. To největší bohatství je v archivech a v programových fondech. Tedy v tom, co se historicky vyrobilo, co je velkou součástí našeho kulturního bohatství a dědictví, co jsme všichni zaplatili.Co do tohoto fondu, do budoucnosti vysílání vkládají nové managementy? Co se bude v příštích letech vysílat, když vlastní tvorba nebo naše domácí tvorba, která je součástí zákonných povinností, doslova mizí. Vždyť i jednoduché pořady si neumíme vymyslet sami, velkou část programů sice ještě nějakým způsobem vytváříme

Hodnocení epizody

Další epizody