#37 Organizace zdravotní péče, Syndrom vyhoření, Studie HEROES | Jana Šeblová

před 7 měsíci

72 min

#37 Organizace zdravotní péče, Syndrom vyhoření, Studie HEROES | Jana ŠeblováPopis epizody

S urgentistkou MUDr. Janou Šeblovou hovoříme o syndromu vyhoření zejména s ohledem na zvýšení povědomí o jeho rizicích a prevenci. Jak situaci proměnila pandemie covidu-19? Jaké informace nám přináší mezinárodní studie HEROES? Kdy bychom se měli začít sami sebe bát a kdy vyhledat pomoc? Máme přehnané představy o naší psychické odolnosti? Jak pomáhat sami sobě a jak našim kolegům? Dají se zvýšené pracovní nároky vynahradit penězi? Jak ovlivnit klima na pracovišti z pozice zaměstnace a jak z pozice zaměstnavatele? Co dělat na úrovni organizace zdravotní péče a ve vzdělávání?Chyby v medicíně - jak a proč o tom mluvit, jak se z chyb poučit a jak se s nimi vyrovnat. Jak chybám předcházet a je to vůbec možné?Znovu o spolupráci mezi praktiky a urgentisty - co můžeme zlepšit? Jak komunikovat veřejnosti, "kdy už je to na záchranku" a kdy stačí návštěva u praktika? Jak zvyšovat úroveň zdravotní gramotnosti.Jana Šeblová je výjimečnou osobností české medicíny, prošla si náročným osobním vývojem a bohatou profesní kariérou, je vzorem a inspirací pro několik generací lékařů v ČR.Host: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. - Lékařka v oboru urgentní medicína, vědecký sekretář Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrofKurzy IPVZ (nejen) pro všeobecné praktické lékaře:Vybrané kapitoly ze všeobecného praktického lékařství - Webcast od 31.10. do 31.12.2023Zdroje:Studie HEROESDeprese u zdravotníků: výsledky české větve studie HEROES 2023Pandemie covidu-19 a zdravotníci 1Pandemie covidu-19 a zdravotníci 2Pandemie covidu-19 a zdravotníci 3Etika urgentní medicíny; Šeblová Jana, Matějek Jaromír a kolektivUrgentní medicína v klinické praxi lékaře; Šeblová Jana, Knor Jiří a kolektiv Twitter: PrakticiFacebook: PrakticiIPVZ Všeobecné praktické lékařství: Katedra VPL

Hodnocení epizody

Další epizody