Ke kořenům: 1. Korintským (1/20): Úvod do listu Korinstkým

0

Ke kořenům: 1. Korintským (1/20): Úvod do listu KorinstkýmPopis epizody

Korint bylo velké město, které vedlo odboj proti Římu. Apoštol Pavel tam založil sbor, kterému adresuje několik listů. Úvod k listům apoštola Pavla do Korintu přináší Petr Vaďura s Jiřím Bukovským, vyučujícím na ETS v Praze.

Hodnocení epizody

Další epizody