Světem Bible: Žalmy (94/108): Žalm 138,1-8

0

Světem Bible: Žalmy (94/108): Žalm 138,1-8Popis epizody

žalm je Davidův prorocký žalm a hymna chval, a on opravdu celým srdcem chvály zpívá. Může se tak rozeznít bohoslužba srdce, ukázat se nám Boží velikost. Neboť sláva Hospodinova je veliká a zdálky pozná domýšlivce. Kdo přemýšlí o sobě jako o tom, kdo sám zvládá život a sám je dost schopný, bude prožívat jen lidská vítězství. Kdo se pokorně vydá Bohu, ten bude různým způsobem prožívat ve svém životě Boží skutky. Tento veliký Bůh se o nás zajímá, hledí na utištěného. „Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo svých rukou!“

Hodnocení epizody

Další epizody