MNV #310: Jak kultivovat vytrvalost, nesejít z cesty a mít radost z každého kroku?

před 3 lety

9 min

MNV #310: Jak kultivovat vytrvalost, nesejít z cesty a mít radost z každého kroku?Popis epizody

V minulé epizodě jsem se věnoval zprávě, kterou mi poslala moje posluchačka Pavla, a slíbil jsem jak jí, tak i vám, moji drazí posluchači a čtenáři webu businessleaders.cz, že se k jejímu dotazu a zprávě vrátím zase dnes.

Hodnocení epizody

Další epizody