Jste připraveni udělat cokoliv, abyste následovali Ježíše?

před 4 měsíci

6 min

Jste připraveni udělat cokoliv, abyste následovali Ježíše?Popis epizody

Probuď se a každý den se modli a chval Pána!, 2024–01–12 Shalom všem posluchačům vysílání Kanguka. Zdravím vás všechny, ať jste kdekoli na světě. Jmenuji se Chris Ndikumana. Dnes je pátek. Jak už jste zvyklí, v pátek si s vámi často rád povídám o přípravě na nebe. Často s vámi rád mluvím o přípravě na nebe a dnes každému, kdo poslouchá, ukážu, aby byl bdělý, protože Ježíš řekl, že musíme být bdělí. Musíme se připravit. Řekl: “Buďte bdělí, připravte se, protože nikdo nezná den.” Ježíš se jednou vrátí, aby vzal svou církev, je důležité, abyste věděli, že Ježíš se vrátí, aby vzal svou církev a pouze ti, kteří budou připraveni, ti, kteří budou posvěceni, očištěni Ježíšovou krví, budou schopen jít s ním nahoru. Ale pokud nejste připraveni, nebudete s ním moci odejít. Pokud žijete v hříchu, pokud nejste spaseni, až Ježíš přijde, zůstanete zde. Každý pátek rád připravuji Boží lid tím, že vás žádám, abyste činili pokání. Ti, kteří ještě nečinili pokání, nyní je čas činit pokání, přijmout Ježíše do svého života. Protože pokud to uděláte, Ježíš vám odpustí vaše chyby. Ježíš ti odpustí. Vaše hříchy budou odpuštěny. Proto musíme být ostražití. Musíte být připraveni. Dnes budeme číst v Markovi 13 verše 35 až 37. Je to velmi zajímavá pasáž. Verš 35 říká: “Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu.” Zde musíme pochopit, že pánem domu je Ježíš. Řekl: “Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu — zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání.” Mluvíme o 4 různých časech: večer, uprostřed noci, když kohout zakokrhá, nebo ráno. Takže nikdo neví. Možná by mohl přijít večer, mohl by přijít uprostřed noci, mohl by přijít, až kohout zakokrhá, mohl by přijít ráno, nikdo neví. To je důvod, proč musíte být vždy připraveni. Verš 36 říká: “Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící.” Ježíš přijde náhle, proto se musíme připravit, protože nikdo nezná den jeho příchodu. Co to znamená připravit se? Připravit se znamená žít v posvěcení. Pokud žijete ve lži, ve smilstvu, v cizoložství, v žárlivosti, je čas činit pokání, přijmout Ježíše. Ti, kteří ještě nepřijali Ježíše, čiňte pokání, buďte připraveni. Bděte, protože neznáme den jeho příchodu. Toto je velmi důležitá zpráva. Verš 36 říká „Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící.“ Co to znamená spát? Spát znamená starat se jen o svět, žít v radosti světa. Děláš, co chceš, cokoli po tobě tělo žádá, dělaš to. Bavíš se. Děláš si co chceš. Vše, co po vás tělo žádá, splníte. To znamená, že spíte. Ti, kdo jsou probuzeni, se posvěcují, chodí ve slově Božím. Nepoddává se tělu. Chtějí zůstat ve slově. Chtějí se líbit Bohu. To je to, co znamená být vzhůru. Buďte vzhůru, nespěte. Kdo zůstane spící, zahyne. Pokud nebude činit pokání. Je to jasná zpráva. Čiňte pokání a bděte! Ježíš nás žádá, abychom bděli. Velmi se mi líbí verš 37, který říká: “Co vám říkám, říkám všem: bděte!” Přečtěte si to ve své Bibli: „Co vám říkám, říkám všem: bděte!“ Ježíš nás žádá, abychom bděli. Co znamená bděte? Bdít znamená následovat Boží slovo, následovat Ducha svatého, nechat se vést Duchem svatým, chodit v posvěcení, nezůstávat v hříchu. Když cítíte, že vás něco ve vás odsuzuje, čiňte pokání. Je čas činit pokání. Vám všem, kteří žijete v krádeži, ve lži, vám slovo Boží říká: „Čiňte pokání a bděte“. Existuje pokání a bdělost. Není to nic složitého. Znamená to pokořit se a přijmout, že Ježíš je váš pán a zachránce. Vy, kteří se snadno dopouštíte potratu, musíte vědět, že potrat je vražda. Zabiješ, ukončíš život. A pokud nebudete činit pokání v den soudu před trůnem, to dítě, které jste zabili, tam přijde proti vás svědčit. Obviní vás samotné dítě, protože jde o vraždu. Zdroj: Papisek.cz, nezávislý český překlad Kanguka.com, velmi populární vysílání ve francouzštině, od renomovaného evangelisty Chris Ndikumana kde je stovky lidí zázračně uzdraveno pouhým poslechem audia a vírou v Ježíše Krista.

Hodnocení epizody

Další epizody