Světem Bible: Efezským (14/32): Efezským 3,1-9

0

Světem Bible: Efezským (14/32): Efezským 3,1-9Popis epizody

Epištola Efezským, 3. kapitola 1. – 9. verš. Apoštol Pavel znovu připomíná tajemství církve. To tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo. Že i s pohany je počítáno ve spasení. Že budou spolu se židy postaveni na společný základ jednoho těla, jehož hlavou je Pán Ježíš. Pavel upozorňuje, že vstup do Kristovy církve je zaručen pouze vírou v Pána Ježíše. Pojďme vnímat Boží slovo s užitkem, nechme proměňovat naše nitro, naše životy. Dejme se ztvárňovat do podoby Krista.

Hodnocení epizody

Další epizody