Světem Bible: Efezským (18/32): Efezským 4,4-14

0

Světem Bible: Efezským (18/32): Efezským 4,4-14Popis epizody

Efezským, 4. kapitola, od 4. do 14. verše. Jednota církve v Duchu svatém, ve svazku pokoje, neznamená, že všichni dělají totéž. Jde o jednotu ducha ve vzájemné důvěře, poddanosti a podřízenosti Kristu. Pak sloužíme celému tělu. Bůh dal jednotlivým věřícím dary Ducha sv., které jsou dány pro celou církev. Nemají být využívány sobecky, ale slouží všem, ke společnému užitku. Vzájemně se potřebujeme a každý článek těla (církve) je Kristem uschopněn pro určitý úkol. Vzniká harmonie k přirozenému a zdravému růstu.

Hodnocení epizody

Další epizody