Světem Bible: Efezským (30/32): Efezským 6,10-17

0

Světem Bible: Efezským (30/32): Efezským 6,10-17Popis epizody

Z oblasti rodinných vztahů se při studiu listu Efezským přesuneme do oblasti duchovního boje. Vstupujeme do vojenské sféry, o které apoštol Pavel v šesté kapitole listu Efezským mluví jako o vojákovu nepříteli, obraně, trvalém boji Božího dítěte a nabízí tu informace, jak se zachovat na bitevním poli. Jeho slova nás povzbuzují, abychom v sobě pěstovali čisté Boží slovo, které může v pravý čas přinést praktický mnohonásobný užitek. Opřeme se o Boží slovo a moc Ducha svatého. Pojďme zjistit, v jakém boji jsme vlastně zapojeni?

Hodnocení epizody

Další epizody