Zpět ke článkům

Vzestup fenoménu podcastů v Česku

Pro tvůrceZe světa podcastů

Tereza Tiller

15. 11. 2023

Český rozhlas, přední hráč v oblasti podcastů v České republice, se v dubnu 2023 obrátil na NMS Market Research s cílem získat podrobnější vhled do preferencí a návyků českých posluchačů podcastů. Tento výzkum, zaměřený na internetovou populaci ve věku 17 až 70 let, měl za úkol odhalit, jaké typy podcastů jsou mezi Čechy nejoblíbenější, jaká je ideální délka epizod a kde a při jakých aktivitách je poslouchají. Výsledky tohoto výzkumu jsou klíčové pro další rozvoj a úspěch v rychle se rozvíjejícím odvětví podcastů. Poskytují cenné informace pro tvůrce obsahu a otevírají nové možnosti pro marketéry a reklamní strategie. V dnešní době je důležité přistupovat k marketingu s citlivostí a inovativním myšlením, což potvrzuje i přístup Českého rozhlasu, který se rozhodl investovat do pochopení svých posluchačů.

V posledních letech se podcasty staly fenoménem, který si získal srdce posluchačů po celém světě, a Česká republika není výjimkou. 9 z 10 Čechů na internetu zná význam slova "podcast", a více než polovina internetové populace ve věku 15 až 70 let poslouchá alespoň jednou za měsíc podcast (54 %). Tento trend je zřejmý, když zjistíme, že jen loni se pětina současných uživatelů stala pravidelnými posluchači.

Oblíbené žánry a obsah

Mezi nejoblíbenější žánry patří zábava, krimi a zábavné talk show, následované publicistikou a seberozvojem s fitness. Na druhé straně spektra se nachází podcasty zaměřené na klima, životní prostředí, náboženská a umělecká témata, která nejsou mezi Čechy tolik oblíbená.

Rozšíření a produkce

Podcasty neustále rostou v popularitě. Podle Podcastindexu existuje na světě přibližně 4,3 milionu epizod, s tím, že každý den přibude asi tisíc nových. To ukazuje, že podcasting je stále živý a má mnoho co nabídnout.

Kdy a kde posloucháme

Většina posluchačů preferuje poslech podcastů odpoledne a večer, zejména mezi 16 a 18 hodinou. Zajímavě, mnoho lidí poslouchá také mezi 9 a 12 hodinou dopoledne, což může souviset s poslechem během vaření, sportování nebo jízdy autem. Podcasty jsou nejčastěji poslouchány doma, ať už během volného času, práce nebo úklidu.

Délka poslechu

Průměrný čas, který Češi věnují poslechu podcastů, se pohybuje mezi 15 minutami a 2 hodinami týdně. Nejvíce respondentů (18 %) uvádí, že týdně poslouchají 15 až 29 minut, zatímco téměř stejný počet lidí (17 %) poslouchá asi hodinu týdně.

Ideální délka podcastu

Co se týče ideální délky podcastu, většina posluchačů preferuje epizody trvající do půl hodiny, konkrétně mezi 21 a 30 minutami. Zajímavě, délka mezi 45 a 59 minutami vyhovuje pouze 5 % posluchačů, zatímco epizody trvající déle než hodinu jsou preferovány 9 % posluchačů.

Zařízení pro poslech

Více než polovina respondentů poslouchá podcasty na mobilním telefonu, a to jak přes sluchátka (51 %), tak i bez nich (47 %). Pouze malý počet lidí si podcasty pouští přes tablet, televizi nebo autorádio.

Známost tvůrců

Zajímavým zjištěním je, že 40 % posluchačů zná autory pouze u některých podcastů, 36 % lidí neví, kdo jsou tvůrci vůbec, a pouze 24 % posluchačů zná autory u většiny podcastů, které poslouchají. Názory na důležitost známosti tvůrce se liší; pro 40 % posluchačů je to důležité, zatímco pro dalších 40 % ne.

Očekávání od tvůrců

Posluchači očekávají od podcastů produkovaných pod značkou mediálního domu lepší zvuk, moderaci a celkově vyšší kvalitu provedení. Asi 60 % posluchačů také očekává vyšší důvěryhodnost a hlubší zpracování tématu.

Tento vzestup popularity podcastů je příkladem toho, jak se digitální média stávají stále důležitější součástí našich životů. Stejně jako v případě sociálních sítí, i zde mají marketéři příležitost přizpůsobit své strategie a využít tento trend ve svůj prospěch. Jak říká Jarda Homolka, je čas buď stěžovat si, nebo jednat. A v případě podcastů, je rozhodně čas jednat.