Zásady zpracování osobních údajů

Společnost České podcasty s.r.o., IČ: 09629700, DIČ: CZ09629700, se sídlem: U Kopanského mlýna 583, 252 62 Statenice, zastoupenou: Danem Tržilem jednatelem, e-mail: info@ceskepodcasty.cz, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka339295(„České podcasty“) zpracovává Vaše níže uvedené údaje za účelem zprostředkování terapeutických služeb a zajištění fungování webových stránek. Vážíme si Vaší důvěry a veškeré poskytnuté údaje důvěrně zpracováváme.

Jaké údaje o Vás tedy zpracováváme jako Správce osobních údajů?

  • Technická opatření na zabezpečení regsitračního systému;
  • Minimalizace zpracovávaných údajů a osob s přístupem k údajům

Jaká máte práva?

  1. Máte především právo na informace: můžete se nás zeptat, jestli a případně jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a cokoliv co se týká Vašich osobních údajů a již není zodpovězeno výše.
  2. Právo na opravu/doplnění: Pokud se Vám změnil e-mail, prosím kontaktujte nás na níže uvedeném kontaktu a rádi Vaše údaje opravíme nebo doplníme.
  3. Právo námitky zpracování: V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů nebo likvidaci osobních údajů.
  4. Právo na přenos: můžete nás požádat a my Vám v elektronické podobě pošleme výpis Vašich osobních údajů.
  5. Právo na výmaz: Kdykoliv můžete požadovat vymazat Vaše osobní údaje. Rádi Vám vyhovíme, pokud nejsou zde zákonné důvody pro další zpracování.
  6. Právo na stížnost: Pokud se domníváte, že i přes veškerou snahu, porušujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů, máte možnost se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,www.uoou.cz,tel. 
+420 234 665 111, Pplk. Sochora 27,
Praha 7, PSČ 170 00.

Kde můžete uplatnit svá práva?

Rádi jsme s Vámi v kontaktu a snažíme se co nejrychleji řešit Vaše podněty, žádosti nebo i stížnosti. Kontaktovat nás můžete na e-mailu info@ceskepodcasty.cz, na naší adrese uvedené v záhlaví.