KOMENTÁŘ - Je splnění maastrichtských kritérií jedinou podmínkou pro vstup do eurozóny? (P. Král)

před 3 lety

16 min

KOMENTÁŘ - Je splnění maastrichtských kritérií jedinou podmínkou pro vstup do eurozóny? (P. Král)Popis epizody

Ředitel sekce měnové Petr Král komentuje maastrichtská kritéria a tzv. Analýzy stupně ekonomické sladěnosti, které jsou podkladovým materiálem pro společné hodnocení ČNB a Ministerstva financí o vstupu do eurozóny. Obsah dílu: 00:31 Co by měla daná země splňovat, pokud chce vstoupit do eurozóny? 01:40 Jak si vedla Česká republika v posledních letech? Podepsaly se letos na plnění kritérií i ekonomické dopady koronavirové pandemie? 04:21 V roce 2018 Česká republika plnila všechna maastrichtská kritéria, kromě zmíněné účasti v mechanismu směnných kurzů. Proč tedy v té době vláda nerozhodla o vstupu do mechanismu směnných kurzů, a tím i o přiblížení se k přijetí eura? 06:00 Analýzy stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - čemu konkrétně se tento dokument věnuje a k jakým závěrům letos došel? 09:07 Představení 40 dílčích faktorů, které jsou v Analýzách hodnoceny. 10:11 Dalo by se říci, že pokud většina z těchto indikátorů vyznívá pozitivně, neměl by být problém do eurozóny vstoupit? 12:19 Došlo oproti loňskému roku ke zlepšení, stagnaci, nebo ke zhoršení míry sladěnosti české ekonomiky? 14:10 Čím jsou Analýzy stupně ekonomické sladěnosti ČR  s eurozónou specifické?

Hodnocení epizody

Další epizody