15/ as if/ not as if

před 4 lety

7 min

15/ as if/ not as ifPopis epizody

Ashlee Simpson: Pieces Of Me as if/ not as if - jako bych/ ne že bych I asked him a simple question, but he looked at me as if I were mad! Položila jsem mu jednoduchou otázku, ale on se na mě podíval, jako bych byla blázen! I was late for work today, I’m sorry... but it’s not as if I’m often late. Dnes jsem přišel do práce pozdě, omlouvám se, ale ne že bych chodil pozdě zas tak často. Tento obrat používáme, když připodobňujeme, a zpravidla tím přirovnáváním zdůrazňujeme absurdnost tvrzení/situace. Koukal se na mě, jako bych byla blázen, což tedy rozhodně nejsem.

Hodnocení epizody

Další epizody