Programme 26: look after... look for

před 4 lety

3 min

Programme 26: look after... look forPopis epizody

MAN: Kate was supposed to come here by 3 o'clock. It's 4 o'clock now, and still there's no sign of her. I wonder if she might have got lost on the way? Perhaps, I'd better go and look for her. WOMAN: You go and look for Kate and I'll look after Robbie in the meantime. was supposed to come - měla přijít by 3 o'clock - do tří hodin no sign of her - není po ní vidu ani slechu look after someone - starat se o někoho look for - pokusit se najít/ sehnat I'd better go and look for her - měl bych se asi jít po ní podívat in the meantime - zatím

Hodnocení epizody

Další epizody