Sexuální zneužívání dětí v rodině: "To se u nás nemůže stát".

před 6 měsíci

33 min

Sexuální zneužívání dětí v rodině: "To se u nás nemůže stát".Popis epizody

Sexuální zneužívání dětí v rodině je téma, se kterým se na Rodičovské lince setkáváme bohužel čím dál častěji. Pro oběť je velmi těžké udělat první krok a zavolat, svěřit se. Často nás tak spíše kontaktuje třetí osoba - učitel, sourozenec, rodiče... Co je sexuální zneužívání a proč oběť často v tomto stavu setrvává? Jak postupovat, co dělat a jak zvládnout situaci co nejlépe, o tom dnes budeme mluvit přímo s vedoucí Rodičovské linky. HOST: Mgr. Kateřina Schmidová, vedoucí a konzultant Rodičovské linky. Vystudovala Filosofickou fakultu UK. Absolvovala komplexní psychoterapeutické vzdělání, supervizní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesí atp. Má více než 25letou terapeutickou a poradenskou praxi s rodinami dětí s výchovnými a vztahovými obtížemi, např. v ambulantních zařízeních nebo krizovém centru pro týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Katka přednášela na Evangelické akademii a externě na Evangelické teologické fakultě UK. Partneři projektu: ČSOB, Nadace O2, Nadace ČEZ, Colonnade Insurance S.A., RSJ Foundation, studio AudioTech. Spolufinancováno Evropskou unií. ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Podporujte Linku bezpečí⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠, děkujeme.

Hodnocení epizody

Další epizody