Jonáš: Inspirace (17)

před 3 lety

15 min

Jonáš: Inspirace (17)Popis epizody

Dalimil Staněk │Jonáš 2:3  …a řekl: Volal jsem ze svého soužení k Hospodinu, a odpověděl mi, z lůna podsvětí jsem křičel o pomoc, a uslyšel jsi můj hlas.│ Jonáš se pro svou modlitbu inspiroval v Žalmu 120. Ten ukotvil jeho prožívání a posílil jeho víru v to, že Bůh může přes vzdálenost, která mezi nimi leží, slyšet i jeho.  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/crkev-bratrsk-zln/message

Hodnocení epizody

Další epizody