Jonáš: Víra (8)

před 4 lety

15 min

Jonáš: Víra (8)Popis epizody

Dalimil Staněk │Jonáš 1:9-10 Odpověděl jim: Jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i souš. Ti muži se převelice báli a řekli mu: Cos to provedl? Ti muži totiž věděli, že utíká pryč od Hospodina, neboť jim to oznámil. │  Vnitřní rozpor člověka mezi vírou vyznávající a vtělenou se odhalí v bouři. Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/crkev-bratrsk-zln/message

Hodnocení epizody

Další epizody