Čtvrtek 29. října 2020 - On nás přivede k cíli

před 3 lety

2 min

Čtvrtek 29. října 2020 - On nás přivede k cíliPopis epizody

Proč jsi tak skleslá, má duše, proč jsi ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha – vždyť mu budu znovu vzdávat chválu. Žalm 43,5 Zdaleka ne každý může hledět zpět na nezatížené mládí. Mnozí trpí tím, co tehdy prožili. Jedni měli rodiče, kteří si pro ně sotva kdy našli čas. Jiní si s sebou nesou vzpomínky na bezohledného otce. Opět jiní museli vyrůstat zcela bez rodičů nebo jen u matky. Nezvládnutá minulost působí mnohým problémy. K tomu se připojuje ještě často vše jiné než růžová přítomnost. Vede k vnitřní nespokojenosti. A pohled do budoucnosti je tak jako tak beznadějný. Bůh by ale nechtěl, aby byl náš život takto bezútěšný. Miluje nás. Má řešení pro naše problémy. To se jmenuje: Ježíš Kristus a Jeho výkupné dílo. Bůh ve své lásce poslal svého Syna jako člověka na tuto zem, aby zemřel za hříšné lidi na kříži a aby dal ve své krvi smíření za jejich hříchy. To se stalo. Nyní nás Bůh zve, abychom k Němu přišli se svými problémy, abychom Mu všechno řekli a vyznali své viny. Pak nám ukáže Pána Ježíše na kříži a řekne: Věř v Něho, a obdržíš věčný život! Jako lidé, kteří zakusili Boží lásku, kteří si jsou jisti Jeho odpuštěním a kteří mají nový život, můžeme s Boží pomocí zvládnout svou minulost. Osvobozeni od vlastní viny, můžeme také druhým odpouštět a odložit bolestné vzpomínky. V přítomnosti smíme žít jako děti nebeského Otce, jako takoví, kteří jsou nyní Jím milováni a jsou v Jeho péči. On nás přivede k cíli.

Hodnocení epizody

Další epizody