VŠCHT | Jak kanalizace převedla Prahu ze středověku do 20. století

před 3 lety

44 min

VŠCHT | Jak kanalizace převedla Prahu ze středověku do 20. stoletíPopis epizody

Moderní velkoměsta by nemohla vzniknout a fungovat bez účinné kanalizace a čištění svých odpadních vod. Praha si to uvědomila právě včas v době, kdy se z ospalého provinčního města upadající monarchie měnila v její průmyslové centrum a posléze i v hlavní město nového státu – Československa. Díky rozhodnutím a umu našich předků máme v Praze nejen dodnes fungující stokovou síť, ale i jednu z prvních čistíren odpadních vod na evropském kontinentě, kterou postupně nahradily další dvě modernější. Komplex těchto tří čistíren odpadních vod tvoří dnes evropský unikát v oblasti sanitárního inženýrství. Rozhovor studenta VŠCHT Praha Jakuba Meda s profesorem Wannerem o vodě.

Hodnocení epizody

Další epizody