S Danuši Nerudovou o podpoře rovnoprávnosti, prorodinné politice a flexibilitě práce.

před 2 lety

35 min

S Danuši Nerudovou o podpoře rovnoprávnosti, prorodinné politice a flexibilitě práce.Popis epizody

Všichni máme rovné šance a rovné příležitosti. Proč si klást absurdní otázky, abychom si jako společnost uvědomili, že všichni jsme si rovni? Otevřeme témata, která si zaslouží větší pozornost. Když se žena stane matkou, změní se jí postavení i role. Ale proč? Každá žena svádí boj, zda bude dobrá matka i zaměstnankyně a jestli se bude mít možnost vrátit zpátky do práce nebo alespoň na podobnou pozici. Vytvářením zkrácených úvazků nebo sdílených pracovních míst by ženám usnadnilo návrat do práce a měly by tak možnost se na MD/RD realizovat. Jak by měl přistupovat zaměstnavatel k návratům rodičů, převážně žen a proč jsou ženy důležitou součástí pracovních týmů? Ženy si musí vybrat, jestli budou matkou nebo budou mít kariéru. Proč se na stejné otázky nikdo neptá mužů?

Hodnocení epizody

Další epizody