#bizar 02 Flek, re, tuti, boty, kalhoty, kaiser po tibetsku

před 3 lety

25 min

#bizar 02 Flek, re, tuti, boty, kalhoty, kaiser po tibetskuPopis epizody

Další epizoda ze série #bizar vás seznámí s tibetskou hrou šo a s vtipnými, poetickými a místy vulgárními průpovídkami šopše, které se říkají při házení kostkami. Zamylíme se také nad hrami obecně a antropologií mariáše... Zdroje a odkazy: Huizinga, Johan H. Homo Ludens: https://archive.org/details/homoludensstudyo0000unse Hugh-Jones, Stephen: The Symbolic and the Real: Lecture 1 - Culture: https://sms.cam.ac.uk/media/2709473 Linton, Ralph: The science of man in the world crisis: https://archive.org/details/scienceofmaninwo0000lint/mode/2up Rychlík, Martin. Dějiny lidí: https://www.kosmas.cz/knihy/272151/dejiny-lidi/ Gmelch, George. Baseball Magic: https://meissinger.com/uploads/3/4/9/1/34919185/gmelchbaseballmagic.pdf Čechová, Marie. Prostorové motivy ve frazémech: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7942 Stein, Aurel. Ancient Khotan vol. 2 (staré kostky): https://archive.org/details/dli.pahar.1757/page/n149/mode/2up Pravidla sho: https://web.archive.org/web/20170709073427/http://www.shangrilatours.com/Rules%20of%20the%20Sho.htm Murakami, Daisuke. Aspects of the Traditional Gambling Game known as Sho in Modern Lhasa: http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/ret/pdf/ret2908.pdf Dechen Dolkar. Sho bshad: http://purl.bdrc.io/resource/MW25124 Dawa Dargye. Sho rtsed dang sho bshad: http://purl.bdrc.io/resource/MW8LS66293 The San Francisco Call, 27. březen,1900 (baby needs a new pair of shoes...): https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85066387/1900-03-27/ed-1/seq-4/

Hodnocení epizody

Další epizody