V Česku máme velmi zaostalou regulaci energetického trhu, říká Daniel Hůle

před 2 lety

26 min

V Česku máme velmi zaostalou regulaci energetického trhu, říká Daniel HůlePopis epizody

Lidem v Česku se dramaticky zdražující ceny energií i potravin, které mohou jejich úspory rychle vyčerpat. Ohrožené jsou zejména nízkopříjmové domácnosti, kde nemá žádnou finanční rezervu více než 60 % z nich. Právě vysoká míra ohrožení nízkopříjmových skupin posouvá Česko v oblasti finančního zdraví na 13. místo EU v rámci Indexu prosperity Česka. Podle Daniela Hůleho, který vede program dluhového poradenství v Člověku v tísni, máme v Česku na rozdíl od bankovního sektoru velmi zaostalou regulaci energetického trhu, a to z pohledu fungování dodavatelů energií. „Růst inflace, cen energií a válka na Ukrajině nás dostává do situace, která je skutečně velmi obtížně udržitelná a již i politici se bojí celospolečenských nepokojů a případně ohrožení polistopadového vývoje,“ upozorňuje Daniel Hůle. „Kdyby přibližně polovina společnosti upadla do velké nouze, tak by mohlo dojít k politickému převratu a mohli bychom se začít ubírat jiným směrem. Jsme opravdu ve velké krizi, nárůst cen energií je značný a smutné je, že Česká republika je zrovna v tomto odvětví na tom jedna z nejhůře v Evropě. To se ukazuje i ve srovnání cen energií pro koncové spotřebitele,“ pokračuje Daniel Hůle.

Hodnocení epizody

Další epizody