Mezisoudy #8 bonus: s Martinem Kopou o pohledu vnitrostátního soudce k mezinárodním závazkům lidských práv

před rokem

72 min

Mezisoudy #8 bonus: s Martinem Kopou o pohledu vnitrostátního soudce k mezinárodním závazkům lidských právPopis epizody

Jak s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv pracují vnitrostátní soudci v České republice? Proč je do výkonu odsuzujících rozsudků mezinárodních soudů zapojovat? A jak lze pracovat s judikaturou štrasburského soudu v každodenní soudní praxi? Tipy, triky a celé téma přiblíží soudce Krajského soudu v Brně a lidskoprávní geek Martin Kopa.  Další informace a materiály: v podcastu zazní zmínka o "neziskovce" soudce R. Katzmanna. Přesněji se jedná fellowship program Immigrant Justice Corps v podcastu zmiňovaný Katzmannův článek/přednáška web k výkonu rozsudků ESLP  česká databáze rozsudků ESLP  více k práci Kanceláře vládního zmocněnce (KVZ)  * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku * Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

Hodnocení epizody

Další epizody