Mezisoudy #5: Procesní práva dětí

před 2 lety

43 min

Mezisoudy #5: Procesní práva dětíPopis epizody

Tentokrát rovnou dvě témata v jednom díle: nejprve probereme participační práva dětí v řízení před soudy v opatrovnických věcech. V druhé polovině podcastu se dozvíte více o procesních zárukách doprovázejících řízení před "soudy pro mládež" rozhodujících o činech jinak trestných.  Proč právě téma participačních práv dětí neboli právo dítěte být slyšeno?  Jak v dílu vysvětluje právnička KVZ Eva Petrová, hned tři stížnosti k této problematice totiž leží nyní před Evropským soudem pro lidská práva vůči České republice. Namítají porušení článku 8 Úmluvy, tedy práva na respektování rodinného života. Nadto nedávno přibylo i první oznámení k obdobné problematice od Výboru pro práva dětí. Více informací najdete pod tímto odkazem k Rodinněprávnímu sympoziu Justiční akademie Participace dětí v opatrovnickém soudním řízení.  A co téma procesních záruk před soudy pro mládež? I tady visí nad Českou republikou pomyslný Damoklův meč v podobě již rozhodnuté kolektivní stížnosti od organizace ICJ proti České republice před Evropským výborem pro sociální práva, jak v epizodě přibližuje právnička KVZ Eliška Hronová. Výbor shledal porušení článku 17 Charty, tedy práva dětí na sociální ochranu.  Více k rozhodnutí ICJ proti ČR:  Anotace a celé rozhodnutí v češtině  Článek v Bulletinu lidských práv o rozhodnutí ICJ proti ČR   Obecný komentář č. 24 (2019) k právům dětí - aktuální dokument o právech dětí v systému soudnictví ve věcech mládeže, který nahradil starší komentář č. 10 z r. 2007 ke stejnému tématu  Rozsudek ESLP ve věci Blokhin proti Rusku  Chcete se o práci Kanceláře vládního zmocněnce dozvědět víc? Navštivte náš web KVZ / justice.cz.  * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

Hodnocení epizody

Další epizody