Mezisoudy #2: Nepřijatelnost tělesného trestání dětí stát musí výslovně zakotvit v zákoně

před 2 lety

21 min

Mezisoudy #2: Nepřijatelnost tělesného trestání dětí stát musí výslovně zakotvit v zákoněPopis epizody

Česká republika stále porušuje Evropskou sociální chartu v oblasti tělesného trestání dětí. Co státu Evropský výbor pro sociální práva vytknul a jak se to daří napravit? O výkonu rozhodnutí ve věci Approach proti České republice hovoří Eva Petrová, seniorní právnička Kanceláře vládního zmocněnce a předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte. V dílu se dozvíte, kolik procent rodičů tělesné trestání dětí stále schvaluje, nebo jak si stojíme v evropském srovnání. A taky, proč je důležité rozlišovat mezi nepřijatelností a zákazem tělesného trestání. Další materiály: Anotace rozhodnutí Approach proti České republice  Český překlad rozhodnutí Approach proti České republice Usnesení Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny k tělesnému trestání dětí Závěry expertní diskuze k tělesnému trestání dětí na Justiční akademii Článek: Konec „výchovných“ trestů. Facku dítěti má brzy zakázat zákon Novela zákona má tělesné tresty na dětech označit za nepřijatelné, říká zmocněnkyně pro lidská práva Laurenčíková Podnět Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva k ochraně dětí před všemi formami násilí Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children Raise your hand against smacking - Council of Europe Campaign * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku * Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

Hodnocení epizody

Další epizody