Důkazní břemeno & pravost závěti

před 2 lety

61 min

Důkazní břemeno & pravost závětiPopis epizody

Soudci nemohou komentovat rozhodnutí svých kolegů, advokáti si nemohou dovolit mít pověst kritiků soudních rozhodnutí. Filip Melzer a Petr Bezouška již tuto pověst mají. Vydejte se s nimi na túru světem aktuální judikatury. Nyní o důkazním břemeni při dokazování pravosti závěti v podobě soukromé listiny. Hlavním rozsudkem, na nějž přišla řeč, je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2022, sp. zn. 24 Cdo 2592/2021. Dále se hovořilo o rozhodnutích: rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2018, sp. zn. 21 Cdo 4723/2017 a rozhodnutí rakouského OGH: rozhodnutí ze dne 29. 6. 1995, sp. zn. (Geschäftszahl) 2 Ob 549/95; unesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2022, sp. zn. 25 Cdo 3633/2021, které navazuje na předchozí kasační rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1329/2017.

Hodnocení epizody

Další epizody