Pavel Přílepek z Klubu českých turistů: V České republice udržujeme více než 43,5 tisíce kilometrů pěších tras a více než 38 tisíc kilometrů cyklotras. Bez nadšení dobrovolných značkařů by to nešlo.

před 3 lety

16 min

Pavel Přílepek z Klubu českých turistů: V České republice udržujeme více než 43,5 tisíce kilometrů pěších tras a více než 38 tisíc kilometrů cyklotras. Bez nadšení dobrovolných značkařů by to nešlo.Popis epizody

Značení turistických cest má v České republice dlouholetou tradici. Jejich udržování je poměrně finančně náročné. Nadšenci, kteří se o ně starají, to dělají v podstatě bez nároku na finanční odměnu.  Situaci jim komplikují i vlastníci některých pozemků, právě kvůli nim se mnohdy musí trasy měnit.

Hodnocení epizody

Další epizody