Proč neratifikovat Istanbulskou úmluvu

před rokem

36 min

Proč neratifikovat Istanbulskou úmluvuPopis epizody

Dvě agendy Istanbulské úmluvy – ideologické kořeny Istanbulské úmluvy: radikální feminismus, teorie o strukturálním útlaku žen ze strany mužů - jak se ideové základy projevují ve znění Úmluvy a v praxi v podobě stanovisek dozorčího orgánu GREVIO - rodina a žena v roli v matky jako nežádoucí genderový stereotyp – zavedení pojmu gender do našeho právního řádu: binární pohlaví vs. fluidní gender – jak má být Istanbulská úmluva naplňována: školy, spolky, neziskovky, koordinační orgán, dozorčí orgán GREVIO – genderově podmíněné násilí jako důvod pro azyl - nebezpečí zásady non-refoulement (nenavracení) - proč jsou zákony lepší než mezinárodní smlouvy

Hodnocení epizody

Další epizody