Město Freiberg podporuje znovupropojení tratí „Freiberg – Most/Teplice“

před 2 lety

10 min

Město Freiberg podporuje znovupropojení tratí „Freiberg – Most/Teplice“



Popis epizody

FREIBERG (prosinec 2021) Rozhovor s primátorem města Freibergu Svenem Krügerem a jednatelem saského Montanregionu Krušnohoří Stevem Ittershagenem. Město Freiberg se rozhodlo mohutně investovat do obnovy historické nádražní budovy na Freibergské dráze, aby se stala opět nejen důstojnou branou do města, ale také důstojnou stanicí Moldavské a Freiberské dráhy. O její znovupropojení usiluje město Freiberg spolu s Teplicemii, Mostem a dalšími městy a obcemi.

Hodnocení epizody

Další epizody