Dokument Duhové děti Boží

před rokem

44 min

Dokument Duhové děti BožíPopis epizody

Absolventský dokument (MUNI) Jitky Uhnavé o "paradoxu věřícího homosexuála", jak sama píše, a debata s autorkou a s dramaturgyní Brit Jensen. Autorka o svém dokumentu píše takto: Spojení „věřící homosexuál“ může být pro mnohé paradoxem. Skutečností ale je, že LGBTQ+ menšina v církvi existuje a je jí věnovaná velmi malá pozornost. Autorka se právě na tuto skupinu ve své práci zaměřila. Ve formě auditivního díla se snaží osoby na pomezí obou světů představit posluchači skrze jejich svědectví a příběhy. Autorka se svým dílem zároveň snaží odbourat stigmatizaci, kterou mohou lidé z LGBTQ+ menšiny v církvi zažívat, a ukázat, že na jejich příbězích vlastně není nic kuriózního, pobuřujícího nebo skandálního. V audio dokumentu zkoumá postoje zdrojů pohybující se v prostředí římskokatolické církve, jejich subjektivní pocity přijetí a jejich zkušenost s církevními autoritami. Zabývá se také jejich vztahem k festivalu Prague Pride, na který je veřejností často pohlíženo s kontroverzí. Zkušenost účastníků pak autorka porovnává s Celostátním setkáním mládeže 2022 v Hradci Králové, která je určena převážně mladým věřícím. Na příkladech ukazuje, že ačkoli se zdá, že tyto dvě akce, které se v létě 2022 okolností konaly ve stejnou dobu, k sobě mají daleko a stojí zdánlivě na opačných názorových škálách, jejich cílové skupiny se protínají. Právě tomuto průniku se ve své práci autorka věnuje. Název díla „Duhové děti Boží“ má poukazovat na skutečnost, že věřící i kněží mají často tendence lidi jiné orientace z církve vyčleňovat, ačkoli i oni jsou podle učení církve Božími dětmi, tedy do církve patří. Audio dokument ale také reflektuje objevující se snahy římskokatolické církve začlenit homosexuály a jiné věřící hlásící se k LGBTQ+ menšině do běžného církevního života. Hlavním přínosem práce může být destigmatizace tématu homosexuality v církvi. Přáním autorky je, aby toto dílo neprohlubovalo názorové bariéry. Naopak je auditivní dokument příležitostí lépe do problematiky nahlédnout, nechat dokument působit a zamyslet se nad tématem, které přináší. S autorkou Jitkou Uhnavou a dramaturgyní Brit Jensen debatuje Jan Hanák.

Hodnocení epizody

Další epizody