Glokální církev // Lukáš Targosz

0

Glokální církev // Lukáš TargoszPopis epizody

Stále na cestě. Stále spolu. 3. - Glokální církev je církev, která si přeje být být globálně myslící a konající církev, která je přitom silná ve své fyzické lokalitě. Od začátku máme heslo: “Žijeme v Hradci, myslíme globálně.” Je to mimo jiné proto, že církev Ježíše zahrnuje lidi ze všech národů, není vázané na jednu rasu nebo národ. Je univerzální vírou pro všechny lidi z celého světa, kteří ji svobodně přijmou Ježíšovo poslání. Křesťanství bylo vždy misijní církví. Žijeme ovšem lokálně, kde jsou problémy, které můžeme pomoci řešit, a potřeby, které můžeme zkusit naplnit. Láska ke světu neznamená menší lásku k našemu městu. Glokální církev myslí v globálním měřítku, a vnímá, že církev je mnohem větší, než se zdá. Uvědomuje si, že rozdílnost kultur je Božím darem a snaží se přinést větší rozměr i do své lokální existence.

Hodnocení epizody

Další epizody