Robin Čumpelík: V naší tvořivosti je poklad, štěstí národa! | S Komenským u mikrofonu #19

před 10 měsíci

31 min

Robin Čumpelík: V naší tvořivosti je poklad, štěstí národa! | S Komenským u mikrofonu #19Popis epizody

Robin Čumpelík, propagátor vědy či autor publikací koordinoval v roce 2018 Národní oslavy výročí 100 let od vzniku Československa, přičemž popisoval, co vše obnášelo během letních měsíců připravit či přibližoval pozitivní atmosféru v České republice v říjnu roku 2018. Také hovořil o své publikační tvorbě v covidové době v rámci společenských témat. Tehdy ho napadla myšlenka založit Youtube kanál Inovace republiky, kde jsou sdílena videa pro naši společnost a také zde bylo publikováno již několik videí, resp. rozhovorů k šíření odkazu Jana Amose Komenského i například na podporu vzniku Encyklopedie J. A. Komenského nebo k prezentaci povědomí o osobnosti Přemysla Pittra. Robin Čumpelík se ke Komenskému dostal, když zaznamenal myšlenky z díla Štěstí národa, vydaného institucí NPMK na konci srpna 2023. Co zažil ohledně Komenského v nedávné době ve Švédsku? Jak vzpomíná na Táňu Fischerovou, se kterou vedl prezidentskou kampaň? A v čem dnes lidé opět zažívají “labyrint světa”?

Hodnocení epizody

Další epizody