Jak trénujeme aktivní naslouchání?

před 8 měsíci

36 min

Jak trénujeme aktivní naslouchání?Popis epizody

Literatura:* GORDON, Thomas. Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Přeložila Julie ŽEMLOVÁ. Praha: Malvern, 2015. ISBN 978-80-7530-006-5. * ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace: řeč života. Revidované a doplněné vydání. Přeložil Norma GARCÍOVÁ, přeložil Miroslav ZÁLETA. Praha: Portál, 2022. ISBN 978-80-262-1785-5.* BILBAO, Álvaro. Dětský mozek vysvětlený rodičům: jak můžete pomoct svému dítěti v rozvíjení jeho rozumového a emočního potenciálu. Přeložila Jana BÍLKOVÁ. V Bratislavě: Noxi, 2018. ISBN 978-80-8111-476-2.* VOSS, Chris a RAZ, Tahl. Nikdy nedělej kompromis, aneb, Vyjednávej tak, jako by ti šlo o život. Přeložila Eva NEVRLÁ. Žádná velká věda. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2016. ISBN 978-80-7555-002-6.Bonus: Kartičky pocitů a potřeb (nenasilnakomunikace.org) Get full access to Bez násilí at blog.judakaleta.cz/subscribe

Hodnocení epizody

Další epizody