#07 Evropská středověká literatura | MATURITA | LITERATURA | AUDIENTIA

před 7 měsíci

8 min

#07 Evropská středověká literatura | MATURITA | LITERATURA | AUDIENTIAPopis epizody

EVROPSKÁ STŘEDOVĚKÁ LITERATURA Pojem středověk je užíván pro období od pátého století od rozpadu západořímské říše do konce patnáctého století, od kterého se datuje novověk. Byla to doba válek, moru a křížových výprav, panovala nejistota. Základní ideologií bylo křesťanství se zformulovanými dogmaty a rozdělením na takzvaný trojí lid - (církev, šlechta, poddaní) -. Výhradní postavení ve všech oblastech lidského života měla církev. Vzdělanost byla též v rukou církve, číst uměli kněží.

Hodnocení epizody

Další epizody