#05 Základy tržního ekonomického systému a transformace národního hospodářství | MATURITA | EKONOMIE | AUDIENTIA

před 7 měsíci

11 min

#05 Základy tržního ekonomického systému a transformace národního hospodářství | MATURITA | EKONOMIE | AUDIENTIAPopis epizody

Základy tržního ekonomického systému spočívají v rozhodování o alokaci zdrojů na základě poptávky a nabídky na trhu. Důležité prvky zahrnují soukromé vlastnictví, svobodu volby, soutěž a regulaci trhu. Transformace národního hospodářství zahrnuje přechod z jiného ekonomického systému (např. plánovaného hospodářství) k tržnímu modelu. To obvykle vyžaduje reformy ve vlastnictví, regulacích, obchodu, financích a institucionálním rámci, aby se podpořila efektivita, konkurenceschopnost a inovace v ekonomice.

Hodnocení epizody

Další epizody