9. Otázky a odpovědi

před 8 měsíci

56 min

9. Otázky a odpovědiPopis epizody

1. Otázka: Když jsem četl knihy, které jste mi tak laskavě zaslal, zaujaly mne některé koncepty Ježíšova křtu. Mohl byste mi vysvětlit, jak chápete vztah našeho křtu ke křtu, smrti a vzkříšení Ježíše Krista?Odpověď: Ze všeho nejdříve bychom měli věnovat pozornost „učení o křtu,“ jak je o tom zmínka v Listě Židům 6:2. Podle Bible existují tři druhy křtu: křest pokání šířený Janem Křtitelem, Ježíšův křest rukou Jana Křtitele a konečně křest náš. Naše pokřtění je projevem naší víry v Ježíšův křest. To znamená, že jsme pokřtěni, abychom dosvědčili svou víru ve skutečnost, že Ježíš byl pokřtěn, aby sňal naše hříchy, a že zemřel na Kříži, aby je usmířil. Nyní můžete porozumět Matoušovi 3:15, kde se říká: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost.“ „Tak je třeba“ znamená, že Ježíš Sám nesl všechny hříchy světa od chvíle, kdy přijal křest z rukou Jana Křtitele - zástupce celého lidstva.   https://www.bjnewlife.org/  https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://www.facebook.com/shin.john.35 

Hodnocení epizody

Další epizody