#14_Dostupnost kultury: Proč by neměli chybět rodiče s malými dětmi v kulturních institucích

před 6 měsíci

44 min

#14_Dostupnost kultury: Proč by neměli chybět rodiče s malými dětmi v kulturních institucíchPopis epizody

Dostupnost kultury je jedním z hlavních úkolů kulturní politiky a v podstatě smyslem existence samotného úřadu ministerstva kultury. Přesto existuje početné publikum, pro které návštěva divadla či galerie zůstává bariérová – nabídka aktivit pro rodiče s těmi nejmladšími dětmi je zatím spíše exkluzivní. S režisérkou a výzkumnicí spolupracující se Studiem Alta Marikou Smrekovou, britskou výzkumnicí a edukátorkou z cambridgského Fitzwilliam muzea Nicolou Wallis, galerijní lektorkou z Moravské galerie Michaelou Gerichovou a Tomášem Novotným, který donedávna pracoval jako kurátor edukačních projektů písecké Sladovny a nyní je v týmu EHMK Budějovice 2028, mluvíme o tom, jak formativní zkušenost může i těm nejmenším dětem a jejich rodičům umění přinášet a jak velký potenciál toto sdílení skýtá pro budování společenské koheze a mezigenerační sounáležitosti. Podcast Suflér vydává Institut umění – Divadelní ústav.

Hodnocení epizody

Další epizody