Městské znaky

před 4 měsíci

1 min

Městské znakyPopis epizody

Původ městských znaků je možno najít v městských pečetích, které se začaly objevovat ve 13. století. Pečetě totiž byly, na rozdíl od znaků, nutností již při založení města a pro vydávání městských písemností. V průběhu 14. století, v době, kdy se znak stával především symbolem totožnosti, vlastnictví a stavu, byly obrazy a znamení ze starších pečetí převzaty i do městských znaků. Nejprve si města tvořila znaky sama a teprve později je začali panovníci schvalovat a udělovat. Takový právní akt byl pak vnímán nejen jako odměna panovníka věrnému městu, ale byl všeobecně chápán jako cennější než prosté přijetí znaku. Města, která dříve znak sama přijala, pak často žádala panovníka alespoň o jeho potvrzení. V takovém případě správnost použitých symbolů posuzovali heroldi a často docházelo ke změnám městských znaků. www.cojeco.cz

Hodnocení epizody

Další epizody