Almanach

před 4 měsíci

1 min

Almanach



Popis epizody

Tento výraz pochází z arabského al-manákh, což znamená kalendář. A skutečně – ve 14. a 15. století byly almanachy jen kalendáře doplněné astronomickými údaji a teprve až od století 16. k nim byly přidávány předpovědi počasí, nejrůznější praktické rady, anekdoty či vyprávění, zprávy o poutích a mnoho jiných informací. Ještě později se začaly objevovat almanachy s konkrétním zaměřením, nejčastěji ryze literární. V těch byl a dodnes je dáván prostor obvykle vyhraněnému okruhu autorů, reprezentujících generační nebo ideové tvůrčí seskupení se společným programem. Historicky nejznámějším je u nás patrně slavný almanach Máj, jehož prostřednictvím se v roce 1858 přihlásila k odkazu Karla Hynka Máchy generace tzv. májovců. www.cojeco.cz3

Hodnocení epizody

Další epizody