Knihovnička speciál: čtení nejen na jaro

před 4 měsíci

16 min

Knihovnička speciál: čtení nejen na jaroPopis epizody

Tentokrát jsme pro vás vybrali knihy z jarní nabídky. Sáhneme po titulech různých žánrů i  nakladatelství. Půjde zejména o knihy z nakladatelství HOST, LEDA či Karmelitánského nakladatelství a dalších.Mezi nabídkou Karmelitánského nakladatelství  je např. knížka Ježíši – proč?! /My děti na křížové cestě/ a další postní tituly jako například Křížová cesta s Marií a další.Jarní ediční plán nakladatelství HOST, který čítá několik desítek novinek, představuje mimo jiné zajímavou knihu Suchý a Šlitr Pavla Klusáka, ale i další, které představíme.Pavel Klu­sák se po úspě­chu kri­tic­ké bio­gra­fie o živo­tě a době Kar­la Got­ta — Gott — pono­řil do vod jmé­nem Sema­for. V kni­ze Suchý a Šli­tr se vra­cí do počát­ků diva­dla, opra­šu­je pří­běhy Suché­ho a Šli­t­ra i dobo­vé kul­tur­ní kon­tex­ty. A z nakladatelství LEDA představíme nový překlad - Rudolfa Červenky - knihy Vladař od Machiavelliho [Makjaveliho].

Hodnocení epizody

Další epizody