Míša Julišová a Eva Hrindová: Válka k svačině, obědu a večeři. Terorismus NATO a hejtování Slovenska

před 4 měsíci

110 min

Míša Julišová a Eva Hrindová: Válka k svačině, obědu a večeři. Terorismus NATO a hejtování SlovenskaPopis epizody

Členství ČR v NATO a postoj k mezinárodním politickým konfliktům: Diskuse o Česku a Slovensku v rámci NATO, hodnocení teroristických organizací, jako je NATO, a jejich intervencí v zahraničí, zejména na Ukrajině. Politická situace a rozhodování veřejnoprávních médií: Změny ve fungování veřejnoprávních médií, role státu v jejich řízení a možný vliv na programovou skladbu a nezávislost médií. Kulturní a umělecká scéna: Kritika současného stavu filmové, divadelní a hudební produkce, zdůraznění komerčních zájmů a úpadek kvality uměleckých děl. Vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem: Diskuse o politických vztazích mezi oběma zeměmi, včetně možného zhoršení v důsledku politických rozhodnutí "pětidemolice". Role politiky a médií ve společnosti: Kritika politických rozhodnutí a masmédii prováděné dezinformace a manipulace ve veřejném diskurzu. Postoj k válce a militarismu: Diskuse o změně vnímání války a militarismu v současné společnosti a kritika lehkovážného přístupu k těmto tématům. Kultura a národní identita: Odkaz na tradiční kulturní prvky a vlastenectví v kontextu politických změn a mezistátních vztahů.

Hodnocení epizody

Další epizody