Bůh oslavuje kreativitu v nás.

před 2 měsíci

2 min

Bůh oslavuje kreativitu v nás.Popis epizody

Proměňování životů k dobrému prostřednictvím moci Slova Božího Protože Bůh je naším Stvořitelem i Vykupitelem, jsme povoláni k tomu, abychom byli „přizpůsobeni Jeho obrazu“ oběma způsoby. Abychom se stali podobnějšími Stvořiteli, musíme být kreativnější. Když používáme svou posvěcenou představivost, abychom sloužili Jeho záměrům, děláme to, co Bůh dělá nejlépe a co miluje nejvíce. Náš Nebeský Otec je na to velmi hrdý a těší se z toho. Stejně jako my oslavujeme kreativitu našich dětí, Bůh oslavuje kreativitu v nás. Všimli jste si, jak často nás žalmy vyzývají, abychom zazpívali novou píseň? Tato žádost se opakuje šestkrát. Čím více Boha objevujete, tím více ho milujete. A čím více ho milujete, tím více potřebujete nové způsoby, jak vyjádřit svou lásku. Mnoho z nás se považuje za nekreativní. Je to proto, že kreativitu definujeme příliš úzce: jako umělecké dílo, vynález nebo podnikatelský nápad. Ale to je jen malý úryvek. Kreativita není jen pro umělce, vynálezce nebo podnikatele; je důležitá ve všech oblastech života. Kreativita je jakékoli využití představivosti. Je možné, že jsme svou představivost používali ke špatným účelům. Ale vykoupená znovuzrozením může být použita ke slávě Boží. Pokud je Bůh nekonečně tvořivý a my jsme nejen stvořeni k Jeho obrazu, ale také povoláni, abychom se přizpůsobili Jeho obrazu, pak kreativita není volitelná. Je to rozměr duchovní zralosti. Zdroj: Papisek.cz, nezávislý český překlad Freudeamheute.com, křesťanská mediální a servisní organizace, která existuje, aby každému člověku, na každém místě, v každém okamžiku dne, poskytla příležitost slyšet, vidět a číst Slovo Boží relevantním a poutavým způsobem. Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/papisek/message

Hodnocení epizody

Další epizody