79: Roboty 2033: Dlouhodobá vize v robotice

před 9 měsíci

68 min

79: Roboty 2033: Dlouhodobá vize v roboticePopis epizody

Speciální epizoda z konference ROBOTY 2023, kde proběhla prémiová diskuze hostů z akademického prostředí: České vysoké učení technické v Praze: prof. Ing. Tomáš Svoboda, Ph.D. doc. Mgr. Matěj Hoffmann, Ph.D. prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: prof. Dr. Ing. Petr Novák ŠKODA AUTO Vysoká škola: Tomáš Huňat, lektor robotových aplikací Vysoké učení technické v Brně: Ing. Jan Vetiška, Ph.D. doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. speciální host diskuze Filip Plevač Více o konferenci na https://www.konference-roboty.cz

Hodnocení epizody

Další epizody