Přijímejme Boží milosrdenství a buďme milosrdní k bližním

před 3 lety

9 min

Přijímejme Boží milosrdenství a buďme milosrdní k bližnímPopis epizody

Kristus na kříži zcela smazal náš dluh vůči Bohu a bližním. Odpouští naše provinění, kdykoli ho požádáme s pokorou a lítostí. Bůh ale také od nás žádá, abychom byli tak shovívaví k bližním, jak on je milosrdný k nám. Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Hodnocení epizody

Další epizody