Ježíš kráčí po vodách Genezaretského jezera a vyděšeným apoštolům se zjevuje jako Pán nad přírodou a jejími živly. Ježíš má však moc i nad bouřkami, které se objevují v našem životě.

před 4 lety

8 min

Ježíš kráčí po vodách Genezaretského jezera a vyděšeným apoštolům se zjevuje jako Pán nad přírodou a jejími živly. Ježíš má však moc i nad bouřkami, které se objevují v našem životě.Popis epizody

Ježíš má moc i nad bouřkami, které se objevují v našem životě. Nechme Ježíše, aby nás obdaroval existenční důvěrou a daroval jí neustálý růst. Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Hodnocení epizody

Další epizody