Žilinská 2

Centrum sociálních služeb PrahaPodcast Centra sociálních služeb Praha. Přinášíme Vám příběhy a rozhovory z oblasti sociálních služeb. Hostmi našich epizod jsou pracovníci z oblasti sociálních služeb, ale také klienti a bývalí klienti, kteří jsou ochotní podělit se o svůj příběh a otevřít tak důležitá a často tabuizovaná témata. Budeme se bavit o stavu a směřování sociálních služeb, nejen v Praze. Sociální služby v Česku, Krizové centrum RIAPS, panická porucha, Nábytková banka, Azylový dům, bezdomovectví, resocializace a reintegrace, výkon trestu, manželské poradny, mezilidské vztahy, neziskovky, závyslost, návykové látky

Přehled
Epizody
31
Hodnocení
Informace
Podobné