#62 Nezakazovat, ale nepřehlížet. Alkohol, část druhá

před 7 měsíci

47 min

#62 Nezakazovat, ale nepřehlížet. Alkohol, část druháPopis epizody

V druhém dílu Vysílače věnujícímu se tématu alkoholu jsme opět s našimi hosty Benjaminem Petruželkou (KIinika adiktologie 1. LF UK)  a Ladislavem Dékány (Národní linka pro odvykání) probírali jeden z největších, ale často přehlížených, českých problémů. Tentokrát jsme se na problematiku podívali v širším kontextu národnostních specifik konzumace alkoholu, a odlišností této látky mezi ostatními drogami. Také nám hosté epizody přiblížili, jak přistupovat k možným řešením, ať už na individuální rovině abstinence, nebo na celospolečenské úrovni státních regulací a jejich limitů.Existuje česká pivní kultura? V čem se od sebe liší pervitin, LSD a alkohol, a proč jsou dvě z těchto látek ilegální? V čem je nebezpečný binge drinking? A k čemu ve skutečnosti slouží vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti? O tom všem, a mnohém dalším, ve druhém dílu Vysílače o alkoholu.Moderuje Františka TranováSupport the show

Hodnocení epizody

Další epizody