KVM 2018 - Válečná Traumata

před 5 lety

32 min

KVM 2018 - Válečná TraumataPopis epizody

Hlavní odborník MO pro Urgentní medicínu, anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicínu - plk. MUDr. Tomáš Henlín s tématem mu velmi blízké - Válečná Traumata. Po vystudování Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové, obor všeobecné lékařství nastoupil v roce 2005 na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha, kde nyní působí jako zástupce přednosty. Má specializovanou způsobilost v oboru anestezie a intenzivní medicíny i v oboru urgentní medicína. Je hlavním odborníkem AČR v ve výše zmíněných oborech. Zúčastnil se několika zahraničních misí, kde působil v mezinárodním týmu jako anesteziolog a intenzivista na pracovištích ROLE 2/2- a 3. Pravidelně se účastní zahraničních misí i v rámci projektu MEDEVAC působících v Jordánsku. Je členem expertního panelu COMEDS Emergency Panel Medicine a byl členem několika pracovních skupin NATO v rámci NSO HFM. Jeho velkým přáním je přiblížit "zelenou část" medicíny v AČR k soudobým standardům.

Hodnocení epizody

Další epizody