Petr Kalla o sebestigmatizaci a stigmatizaci lidí žijících s HIV

před 2 lety

26 min

Petr Kalla o sebestigmatizaci a stigmatizaci lidí žijících s HIV



Popis epizody

S Petrem Kallou, předsedou České společnosti AIDS pomoc, jsme si povídali o stigmatizaci lidí žijících s HIV. A to nejenom o vnější stigmatizaci ze strany společnosti, která může vést až k diskriminaci, ale také o své vlastní stigmatizaci, kterou si způsobujeme my sami tím, že odmítáme to, jací jsme. Petr hovořil také o své vlastní zkušenosti se sebestigmatizací, která v jeho případě byla ze začátku velmi silná.

Hodnocení epizody

Další epizody